Cursos presenciais

Cursos presenciais

A Escola realiza actividades formativas de forma presencial nas diferentes localidades da Comunidade Autonoma co fin de facilitar a accesibilidade as persoas usuarias.