Tipos diferentes de sondas

Tipos diferentes de sondas

Botón gástrico 


video4.jpg


Sonda de xexunostomía 


video5.jpg


​​​​