Instrucións previas

Documento no que unha persoa maior de idade manifesta anticipadamente a súa vontade de recibir ou non actuacións médicas, co fin de que esta sexa respetada e cumprida no momento en que non sexa capaz de expresala persoalmente.